Openbare gebouwen

Werkzaamheden voor Openbare gebouwen

 • Haalbaarheidsonderzoeken bij nieuw of verbouw
 • Advies bij opstellen programma van eisen
 • Maken schetsontwerp / sfeerimpressie
 • Maken bouwkostenraming op basis van ontwerp
 • Verzorgen goedkeuring Welstand
 • Alle voorkomende bouwkundige tekenwerk
 • Organiseren aanbesteding / voorzitten bouwteam
 • Contractvorming en gunning
 • Verzorgen constructieve en bouwfysische berekeningen
 • Advies brandpreventieve maatregelen
 • Advies duurzame materialen / gezonde werkomgeving
 • Advies energiebesparing  en isolatie
 • Aanvragen benodigde vergunningen
 • Technische omschrijving of bestek / installatietekeningen
 • Directievoering, organiseren bouwvergaderingen
 • Financiële controle, bewaking meer – minderwerk
 • Begeleiding en toezicht tijdens de bouw
 • Oplevering en nazorg
 • Interieurontwerp, advisering inrichting
 • Ontwerp tuin / terreinindeling
Menu