MVO

MVO

Als koploper ( gestart in 2014) is ons MVO beleid gebaseerd op de bekende 3 P’s ( People, Profit, Planet ), maar wij voegen als ontwerpburo graag 2 P’s toe van Passion en Pleasure. Onze Passie is namelijk het maken van mooie gebouwen waar mensen met Plezier in wonen en of werken.

Als MVO koploper geven we als bedrijf dagelijks een praktische invulling aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo kiezen we bijvoorbeeld voor groene energie, ons pand is geïsoleerd met natuurlijke materialen en proberen we afval, energie- en autogebruik zo veel mogelijk te beperken.

Onze medewerking aan een betere wereld zien we – als expert in duurzaam ontwerpen en bouwen – hoofdzakelijk in een adviserende rol voor bedrijven met MVO ambities, maar ook voor consumenten die een klik hebben met onze ideeën en bewust willen (ver) bouwen.

People

Bij onze bouw en interieurprojecten hechten we veel waarde aan een gezond en prettig binnenklimaat. Wij letten hierbij op ruim voldoende licht en uitzicht ( meer dan de norm ) en frisse verse lucht door te openen ramen / deuren ( geen gesloten geveldelen ). Met betrekking tot bouwconstructies en afwerkingen kiezen we voor gezonde liefst natuurlijke grondstoffen zonder schadelijke bestanddelen.

Verder vinden we het als creatieve ontwerpers belangrijk dat mensen blij worden in onze gebouwen bijvoorbeeld door het toepassen van kleur en kunst of bijzondere interieurelementen. Hiermee voegen we de P van Pleasure toe, een meerwaarde die niet in cijfers is uit te drukken, maar in hoge mate bijdraagt aan een plezierig werk en woonomgeving.

Dit kunnen we alleen bereiken door echt te luisteren naar onze opdrachtgevers. Vaak bouwen we een persoonlijke band op en worden onze opdrachtgevers ambassadeurs van ons werk. Dit draagt bij aan een duurzame continuïteit van ons bedrijf. De Klanttevredenheid toetsen we door na afronding van een project te vragen wat onze klanten vonden van het project en de samenwerking met ons bureau. De resultaten hiervan publiceren we op onze site onder “ wat zeggen onze klanten “, zodat een ieder hiervan kennis kan nemen.

Communicatie met onze stakeholders doen we zo open en helder mogelijk, ook over geldzaken want wij houden niet van kleine lettertjes, maar wel van duidelijkheid vooraf. Via twitter, Linked-in en de website komen we regelmatig met nieuws of andere interessante zaken die wij de moeite waard vinden om te delen.

Planet

We gebruiken in onze gebouwen bij voorkeur natuurlijke materialen omdat deze hernieuwbaar zijn, niet schadelijk voor het milieu en weinig tot geen maakenergie kosten. Als deze materialen ook lokaal beschikbaar zijn wordt tevens de regionale economie duurzaam gestimuleerd en is er minder transport nodig waardoor de CO2 uitstoot wordt beperkt. Het toepassen van pure, onbewerkte materialen in onze ontwerpen geeft een tijdloze uitstraling die niet aan mode onderhevig is en dus per definitie duurzaam. Verder passen we indien mogelijk hergebruikte of gerecyclede materialen toe om zo afval te beperken en een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Wij hanteren binnen ons bureau een database met betere en verantwoorde alternatieven voor reguliere bouwmaterialen die we meestal standaard voorschrijven.

Bij nieuwbouwprojecten is het uitgangspunt wat ons betreft minimaal energieneutraal. Dit realiseren we door zongericht te ontwerpen, het toepassen van een zo goed mogelijk geïsoleerde schil en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. We streven er naar zo weinig mogelijk storingsgevoelige techniek te gebruiken door nadruk slim te ontwerpen en bewezen bouwkundige maatregelen toe te passen.

Dit doen we uiteraard niet alleen. We werken continu samen met adviseurs, leveranciers en techneuten die net als wij innovatief denken en een passie hebben voor mooie en functionele gebouwen die bewust en verantwoord worden gerealiseerd.

Missie

Het is onze missie om mooie maar ook functionele gebouwen te bedenken met respect voor mens en milieu waar onze opdrachtgevers en wij blij van worden en met plezier in kunnen wonen en werken. Nu en in de toekomst.

Ook interessant:

Interieur en bedrijfstuin

Duurzaam bewust bouwen

Menu