Duurzaam bewust bouwen

Afval = voedsel

De aarde is een gesloten systeem met waardevolle, maar niet onuitputtelijke basiselementen. We kunnen niets aan dit gesloten systeem toevoegen en er niets uit wegnemen. Wel kunnen we (fossiele) grondstoffen bewerken waardoor er nieuwe materialen ontstaan. Maar ondanks alle methoden voor  recyclen en scheiden van afval, kunnen we bewerkte producten niet of nauwelijks terugbrengen tot de oorspronkelijke grondstoffen.

Welke mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat? Welke materialen kunnen we gebruiken die, aan het einde van de levensduur van bijvoorbeeld een gebouw, als voedsel terugkeren in de biologische of technische kringloop? Visser Ontwerpburo houdt zich bezig met deze vragen en heeft zich gespecialiseerd in duurzaam bewust bouwen.

Jack Visser Specialist Duurzaam bewust bouwen:

“Bijna alle producten die onze (tijdelijke) behoeftes vervullen, ontstaan op de tekentafel van ontwerpers. Als ontwerper en specialist op het gebied van duurzaam bewust bouwen, zie ik het als mijn plicht om bij de allereerste schets al rekening te houden met het milieu en het toekomstig gebruik van de toegepaste materialen. Duurzaam bewust bouwen is voor mij geen marketingtool, maar een bewuste keuze een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.”

Mogelijkheden voor duurzaam bewust bouwen

BioBased bouwen

BioBased bouwen houdt in dat grondstoffen uit de levende natuur als basis dienen voor diverse bouwmaterialen. Daarbij kunnen we het volgende onderscheid maken:

  • Materialen die op natuurlijke wijze worden verkregen en na gebruik volledig gecomposteerd kunnen worden.
  • Materialen met een natuurlijke, biologische oorsprong die op chemische wijze worden geproduceerd. Deze materialen kunnen niet worden gecomposteerd, maar zijn wel hernieuwbaar.

Circulaire economie en Cradle to Cradle

Circulaire economie en Cradle tot Cradle zijn systemen die gericht zijn op hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen (up-cycling). Beide systemen kennen een biologische kringloop waarbij de reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur, en een technische kringloop waarbij de technische grondstoffen blijven circuleren als waardevolle voedingstoffen voor de industrie.
Bij het ontwerpproces kunnen we dus vooraf bekijken welke materialen we gaan inzetten voor onze (tijdelijke) behoeftes en waarvan de grondstoffen na gebruik hun kwalitatief hoogwaardige eigenschappen behouden of terug kunnen vloeien in de natuur. Afval = voedsel is het principe van Cradle to Cradle.

Duurzaam verantwoorde architectuur

Ook zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, kunnen we in de ontwerpfase keuzes maken die positief uitpakken voor milieu en energie:

  • Zongericht bouwen en doordachte keuzes maken voor open of gesloten gevels, situering van de verblijfsgebieden en passieve zonwering.
  • Op maat, compact en toekomst gericht bouwen met een functionele indeling. Door niet oversized maar op maat te ontwerpen voorkom je onnodige energie en materiaalverspilling.
  • Voor de toekomst een zekere flexibiliteit inbouwen, zodat een uitbreiding mogelijk is met minimale maatregelen.
  • Tijdloze vormgeving en materiaalkeuzes. Door gebouwen te ontwerpen die passen in de omgeving, zijn onze ontwerpen per definitie duurzaam.

Ook interessant:

Interieur en bedrijfstuin

MVO

Menu