Artist Statement

Artist Statement

Het nabootsen van de werkelijkheid is niet het doel, maar het overbrengen van mijn gevoel!

Wat mij boeit is het landschap, de elementen en de oerkrachten van de natuur. De kracht van de golven, het geluid van de wind, het schuren van het zand en de geur van buiten. Dat is de beleving waarin ik de toeschouwer mee wil nemen.
Daarmee experimenteer ik vrij met niet alledaagse materialen zoals bijvoorbeeld cement, tegellijm, voegspecie en zand al of niet gemengd met verf of pigment.
Doordat ik de materialen grof en willekeurig opbreng ontstaan structuren die doen denken aan verweerde materialen of oppervlakken. Het gebruik van kleur wordt vaak beperkt waardoor de aardse textuur van de materie wordt benadrukt.
Hierdoor ontstaan landschappelijke abstracties die mijn gevoel het beste verbeelden.

Jack Visser

Menu