Artist Statement

Artist Statement

Ik wil niet de werkelijkheid verbeelden maar mijn gevoel overbrengen. Mijn kunst hoef je niet te begrijpen, je moet het ervaren !

Wat mij boeit is het landschap, de elementen en de oerkrachten van de natuur. De kracht van de golven, het geluid van de wind, de reis van het zand en de geur het zout. Dat is de beleving waarin ik de toeschouwer mee wil nemen.
Daarmee experimenteer ik vrij met niet alledaagse materialen zoals bijvoorbeeld cement, tegellijm, voegspecie en zand al of niet gemengd met verf of pigment. Doordat ik de materialen grof en soms met kracht opbreng ontstaan structuren die doen denken aan verweerde materialen of oppervlakken. Het gebruik van kleur wordt vaak beperkt waardoor de ruige aardse textuur van de materie wordt benadrukt.
Hierdoor ontstaan landschappelijke abstracties die mijn gevoel het beste verbeelden.

Jack Visser

I don’t want to depict reality but convey my feelings. You don’t need to understand my art, you have to experience it!

What fascinates me is the landscape, the elements and the primary forces of nature. The force of the waves, the sound of the wind, the journey of the sand and the smell of the salt. This is the experience in which I want to take the spectator.
With this I experiment freely with non-everyday materials such as cement, tile glue, grout and sand already or not mixed with paint or pigment.    Because I make the materials coarse and sometimes with strength arise structures that remind of weathered materials or surfaces. The use of color is often limited which emphasizes the rugged earthy texture of matter.
This creates scenic abstractions that best depict my feelings.

Jack Visser

Menu