Artist Statement

ARTIST STATEMENT

De liefde voor het landschap, de zee en de fascinatie voor de oerkrachten
van de natuur, zijn thema’s die vaak terugkeren in mijn werk.
Het gevoel wat ik hierbij heb wil ik overbrengen op de beschouwer.

Daarbij ben ik niet geïnteresseerd in het nabootsen van de werkelijkheid
maar zoek ik naar een vorm die mijn emoties het beste verbeeldt.
Mijn werk is abstract en komt vaak intuïtief tot stand door te experimenteren
met verschillende werkwijzen, materialen en technieken.

Wat mij als kunstenaar boeit is de zeggingskracht van het pure materiaal.
Textuur en onderlinge contrasten spelen een belangrijke rol in mijn werk
en vertellen een verhaal op zich.
De hand van de maker, zichtbaar en voelbaar aanwezig in de materie
bezielt het werk en maakt het persoonlijk en uniek.

 

The love for the landscape, the sea and the fascination for the primal forces
of nature are themes that often recur in my work.
I want to convey the feeling I have here to the viewer.

I am not interested in imitating reality but I look for a form that best represents my emotions.
My work is abstract and often comes about intuitively through experimentation
with different methods, materials and techniques.

What fascinates me as an artist is the expressiveness of the pure material.
Texture and mutual contrasts play an important role in my work and tell a story in itself.
The maker’s hand, visible and tangible in the material
animates the work and makes it personal and unique.

Menu